Inledning

Här presenteras mina sidor om släkten och södra Halland från förr. Min ursprungliga idé var först att bara beskriva släkten men under resans gång har jag hittat så mycket annat spännande och dessutom finns min pappas och farfars texter.
Därför blir det också en beskrivning av Halland från förr i de områden som släkten härstammar ifrån. När det gäller bakgrunden till det som komma skulle och äldre tider i allmänhet så kommer vi fort in på Norden både som kulturområde och det folk som som så småningom blev hallänningar. På tolvhundratalet kan jag börja blanda in de första trådarna av släkten. Den äldsta släktingen med nordiska rötter är Kettil Urne som finns nämnd på en runsten i Danmark. Släktträden så långt tillbaka i tiden är ofta rena falsifikaten men någonstans kring 12-1300 börjar de första dokumenten dyka upp och ge lite mera substans.

Det var just detta som sporrade mig till att börja läsa arkeologi och historia.

Välkommen in och mycket nöje

Nacka januari 2013

Texten på Bjolderup stenen lyder:
"Kætil Urnæ liggir her"  

(DK SJy 61/DR 14 M). Wid hwar (hus-)nummer (skall)annoteras huru många Familier Hushåld och gäster sambo och wistas i Husen och Gårdarne.

Stockholms stadsord 1706

Farfar Algots släkt

På min farfars sida är släkten urhalländsk (vad jag vet än så länge). Skomakardelen av släkten kommer i från Harplinge socken, strax norr om Halmstad. Den sydhalländska delen kommer från Ränneslöv så långt tillbaka som 1500 talet. En annan del av släkten bodde på gården Brödalt, uppe på Hallandsåsen redan under Dansk tid dvs innan Halland blev svenskt.


Mormor Hilmas släkt

Hilma Augusta Nilsdotter var utbildad lärarinna. Även Mormor kommer ifrån en uråldrig jordbrukasläkt. Hennes familj var från Örberga, Björskog i sydöstra Västmanland mellan Arboga och Köping. Hennes familj är än så länge spårad ned till Lars Nilsson gift 1629 i Björskog.  En gren av släkten har bott på gården Örberga  från slutet av 1500-talet. Det berättas om en av förfäderna som förlorade gården på spel. Det tog en generation innan gården var tillbaka i släkten ägo.


Morfar Carl Leonard 

Morfar var barn till Greve Carl Johan von Hermansson. Han växte upp i en överklassmiljö där han som prästens fosterson i Gunnilbo, var som barn i huset hos familjen von Hermansson på Färna herrgård. Det finns ett antal fotografier av familjen von Hermansson i familjens ägo.  Han lär ha fått sin skolning i Stockholm. Carl Leonard fick en bergsingenjörsutbildning betald av familjen von Hermansson. Efter examen kom han tillbaka till Färna där han arbetade som bruksbokhållare.


Farmor Karins släkt


Farmor Karins del av släkten är mer mångfasetterad. Den kommer huvudsakligen ifrån Halland och Bohuslän. Det är på farmors sida som släktskapet finns med familjerna d'Orchimont, Gathe och Beckman. Här finns många intressanta livsöden.